Z cyklu: Ekrany Arsenału – Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

23.09.2010, godz.18.00 Z cyklu: Ekrany Arsenału – Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Z cyklu: Ekrany Arsenału – Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu.

Michał Brzeziński
Pasja / Passion, 2003 2 min
Ból / Pain, 2001, 7.09
Pamięć / Memory, 2002, 4.42

Z CYKLU: EKRANY ARSENAŁU

 

23.09.2010 / G.18.00

    Edukacja / Prezentacje

spotkanie
z cyklu: Ekrany Arsenału
Aspekty polskiego wideo. Najmłodsza generacja. Realizacje z lat 2001-2009
prowadzenie: Krzysztof Jurecki
23.09.2010, godz. 18.00 [czwartek]

Wideo jest formą sztuki wywodzącą się z tradycji filmu eksperymentalnego, mającą własną tradycję w postaci twórczości lat 70. i 80., oraz będącą także etapem pośrednim do sztuki interaktywnej, do której jak się wydaje należy przyszłość sztuki opartej na technologii. Oczywiście granice twórczości określanej mianem wideo są bardzo szerokie, dotyczą także performance, wchodzą w relacje w formuł a dokumentalną, grafiką czy muzyką (wideoklip). Do pokazu, który w maju 2010 pokazany został w Kinie Dvor w Ljubjlanie, jako Video Match ’10, wybranych zostało kilku artystów, przede wszystkim absolwentów ASP w Łodzi, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie. Wybór Krzysztofa Jureckiego koncentruje się na aspekcie medialnym, jak też na warstwie ideowej, jaką prezentują nieprzypadkowo pokazani artyści. Poszukuje on twórców, którzy posiadają określoną świadomość w zakresie formy i warstwy filozoficznej. Zobaczymy prace w kilku formułach, w tym: body-artu, o estetyce rodem z Dalekiego Wschodu i w szczególnie modnej obecnie technice found-footage.

Program pokazu:

Anna Orlikowska
Istota / Being, , 2005, 2.11
Autoportet /Selfportrait, 2005, 0.48
Film o robakach / Film about Worms, , 2005, 0.49

Wiktor Polak
Bliżej / Close to, 2005, 8 min
Nie można oddychać zającem / Can’t breathe a Hare,
Zabawka /Toy, 3 min, 2007

Arti Grabowski
Oktoberfest, 2002, 428
Człowiek@pl / Man@pl, 2002, 28 sek

Michał Brzeziński
Pasja / Passion, 2003 2 min
Ból / Pain, 2001, 7.09
Pamięć / Memory, 2002, 4.42

Mateusz Pęk
Life as a problem – machinima, 2009, 7.20
Backspece, 2009, 4.46

Marek Rogulski
Ćwiczenie łącza energetycznego / Lesson of Energetic Junction, 2006, 1Łączenie emanacji / Unique of Emanation, 2006, 1 10`

Marek Zygmunt
Medytacje / Meditation, 2002, 8.53
Element I, 2001, 13 min (fragment)

Leszek Żurek
Mantra, 2005, 348
Powitanie / Welcome, 2007, 2`20

Krzysztof Jurecki – urodzony w 1960 roku, absolwent historii sztuki na UJ w Krakowie (1985) oraz studiów doktoranckich w IS PAN w Warszawie (1990-93). Od końca lat 80. autor wielu tekstów z zakresu historii sztuki i fotografii („Projekt”, „Fotografia”, „Obscura”, „Obieg”, „Arteon”). Stały współpracownik pism „Kwartalnik Fotografia” (od 2000) i „Exit” (od 1990). Od 1997 roku członek AICA oraz od 2002 honorowy członek ZPAF. Interesuje się problematyką historii polskiej awangardy oraz fotografii XX wieku, w tym historią surrealizmu, fotografii niemieckiej lat 50., oraz fotografii amerykańskiej po II wojnie światowej. Autor książek: Fotografia polska lat 80., ŁDK, Łódź 1989, Słowo o fotografii (wraz z K. Makowskim), ACGM Lodzart SA, Łódź 2003., Poszukiwanie sensu fotografii. Rozmowy o sztuce (Łodź 2009), Oblicza fotografii (Września 2010). Kurator wielu wystaw, m.in.: Zmiana warty. Młoda fotografia polska (wraz z K. Cichoszem) [1991]; Edward Łazikowski. Prace z lat 1979-1998 [1998]; Zofia Rydet. Fotografie (1911-1997) [1998]; Pamięć obrazów. Grzegorz Przyborek i Aleksandra Mańczak [1999]; Wokół dekady. Fotografia polska lat 90. (wraz K. Cichoszem i A. Sobotą) [2002], Fotoinstalacje Krzysztofa Cichosza [2003]; Prawdziwa historia grupy artystycznej Łódź Kaliska (1979-2004) [2004/2005]; Jerzy Lewczyński. „Archeologia fotografii”. Prace z lat 1941-2005 [2005]; Erwin Olaf: Viritatis Splendor. Fotografie z lat 1988-2003 [2005; Andrzej Dudek-Dürer. Rekonstrukcja tożsamości. Fotografia i wideo. Prace z lat 1965-2005 [2006-07]; Diane Ducruet. Pasażerowie i inne fotografie [2007]; Archetyp fotografii. Joachim Froese, Grzegorz Przyborek, Ken Matsubara, CSW Łaźnia, Gdańsk 2010. Od 2005 jest wykładowcą w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi i od 1997 w ASP w Gdańsku. Był także wykładowcą Wyższego Studium Fotografii w Warszawie (1992-93), ASP w Poznaniu (1994-96) i ASP w Łodzi (1994-2005).

Ekrany Arsenału – spotkania, których celem jest prezentacja szeroko rozumianej twórczości filmowej oraz sztuki wideo. Na tytułowych ekranach pojawią się filmy profesjonalistów, ale i studentów oraz uczniów. Odnotowane i zaprezentowane zostaną nowe zjawiska w dziedzinie najciekawszych działań audiowizualnych. Powstanie forum wymiany pomiędzy twórcami z różnych środowisk.

koordynatorki: Bogna Błażewicz, Anna Czaban
bogna@arsenal.art.pl, anna.czaban@arsenal.art.pl
tel. 061 852 95 02

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: