Piąte Łódzkie Warsztaty Filozoficzne: Filozofia Stosowana

 

Piąte Łódzkie Warsztaty Filozoficzne: Filozofia Stosowana

Piąte Łódzkie Warsztaty Filozoficzne: Filozofia Stosowana

http://filozof.uni.lodz.pl/knf/warsztaty/goscie.html

wykład i prezentacja NANODISCO

Filozofia oznacza nie tylko abstrakcyjną refleksję nad podstawami bytu czy zasadami poznania. Może także służyć do zrozumienia określonych fenomenów życia społecznego, politycznego czy kulturowego. Wychodząc z takiego właśnie założenia w ramach V Łódzkich Warsztatów Filozoficznych podjęta zostanie problematyka z zakresu filozofii stosowanej. W XX i XXI wieku w wyniku przemian społecznych, kulturowych, moralnych, a także gwałtownego rozwoju technologii, przede wszystkim technologii informatycznych, na znaczeniu zyskał problem tożsamości. Z jednej strony mamy do czynienia z wielością tożsamości jednostkowych i wspólnotowych domagających się uznania, z drugiej zaś strony samo pojęcie tożsamości zostaje poddane w wątpienie.

V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne poświęcone będą problematyce tożsamości, stojącymi przed nią wyzwaniami, jak i zagrożeniami. W ramach Warsztatów wyróżnione zostały trzy główne obszary refleksji:

1. Gender studies, podejmujące przede wszystkim problematykę indywidualnej aktywności osoby w kształtowaniu tożsamości podmiotowo-seksualnej.

2. Rzeczywistość wirtualna, która nie tylko otwiera nieznane dotąd możliwości kształtowania tożsamości, lecz która stwarza również nowe zagrożenia i poddaje w wątpliwość samo pojęcie tożsamości.

3. Estetyka konfrontująca sztukę rozumianą jako fenomen typowo ludzki z tym, co określa się jako transludzkie lub transgatunkowe.

V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne mają charakter interdyscyplinarny i skierowane są przede wszystkim do studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki. Ich zadaniem jest wymiana doświadczeń naukowych oraz zaciśnianie więzi między różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce. V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne służą także promocji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Filozofii UŁ i Wydziału Filozoficzno-Historycznego. W tym roku V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne promują nową specjalizację na kierunku filozofia – filozofia stosowana.

http://filozof.uni.lodz.pl/knf/warsztaty/goscie.html

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

1 Response

%d bloggers like this: