NARCYZ I ECHO

Michał Brzeziński. Narcyz i Echo
Galeria Bałucka
Stary Rynek 2
wernisaż: 18.10.2012, godz.17.00
18.10.2012 – 28.10.2012

Wystawa w sposób retrospektywny łączy dwie prace z dwóch różnych okresów twórczości Brzezińskiego, koncentrujące się na dwóch stronach ludzkiej natury. Pierwsza z nich pochodzi z 2006 roku i przedstawia przestrzeń wizji sennych pełna archetypicznych majaków w których twarze wyłaniają się z rodzaju plastycznej mgły, gliny, materii artystycznej. Może to być obraz Mnemosyne rodzącej muzy, ale także i artystów i obiekty ich działań, czy inspiracji. Druga praca także z realizowana jest jako wideo, ale wideo interaktywne, operujące komputerem jak naturalnym narzędziem artystycznym. Łączy ona odbicia i echa pozostawiane przez osoby wchodzące do pomieszczenia zajętego przez instalację. Na ich podstawie generowany jest dźwięk. Artysta starając się łączyć dźwięk i obraz rejestrowany tu i
teraz z zarejestrowanymi wcześniej fragmentami filmów wpisuje osoby odwiedzające galerię w tą samą opowieść o kulturze jako ewolucji różnych form mikroorganizmów. Jesteśmy więc zestawiani z mikroorganizmami i tworzymy z nimi relacje, a wizerunki naszych ciał istnieją w tej relacji nawet po tym jak opuścimy galerię. Z perspektywy kolejnej wystawy osoby wchodzącej do przestrzeni galeryjnej są one tak samo nierzeczywiste jak wizerunki mikroświata który znamy tylko dzięki medialnemu zapośredniczeniu.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: