MUSICA MODERNA – “TR13” Artur Zagajewski – muzyka; Michał Brzeziński – obraz

08 XII 2005 MUSICA MODERNA AKADEMIA MUZYCZNA Łódź TR 13 Artur Zagajewski – muzyka; Michał Brzeziński – obraz Praca jest ilustracją przestrzeni która w muzyce pojawia się po zniesieniu wszelkich podziałów strukturujących ją, gdy muzyka staje się falą. Fala stała się punktem wyjścia dla obrazu. Fala zaczyna przybierać rozmaite formy i dzięki interferencji wielu płaszczyzn fal dostarcza nieoczekiwane doznania wzrokowe.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: