METASURVIVAL / Producenci kontekstów w obliczu przemian

16/17.09.2010 galeria Spiż 7 i PDT. Gdańsk.

Artyści: Zuzanna Janin, Azorro, OBPW, Leszek Brogowski, Adam Rzepecki, Wojtek Bruszewski, Łódź Kaliska, Witosław Czerwonka, Anna Witkowska, Ewa Bloom Kwiatkowska, Carmen Feliu, CUKT, Jakub Bielawski, Lidia Makowska/Kultura Miejska/Wrzeszcz.pl, Arti Grabowski, Anka Leśniak, Julita Wójcik, Michał Brzeziński, Marek Rogulski, Roman Bromboszcz, Robert Sochacki, Mateusz Pęk.

Wystawa pt. ‘Metasztuka, Metahistoria, Metasurvival’ jest drugą częścią projektu pt. ‘Producenci kontekstów w obliczu przemian’, realizowanego w roku 2010 przez fundację TNS. Tytuł projektu nawiązuje bezpośrednio do książki Leszka Brogowskiego, teoretyka i wykładowcy sztuki, zatytułowanej: ‘Sztuka w obliczu przemian’ (wyd. 1990) analizującej przeobrażenia w rozumieniu i postrzeganiu sztuki na przestrzeni wieków. W dobie postmodernizmu kluczowa stała się umiejętność stwarzania odpowiedniego kontekstu i ramy interpretacyjnej dla podejmowanych działań. Strategie artystyczne są m.in. grą z rzeczywistością społeczną oraz z uwarunkowaniami kulturowymi i ekonomicznymi a sami artyści stają się niejako producentami kontekstów starającymi się szybko update-ować swoje poszukiwania. Punktem wyjścia w konstruowaniu projektu był namysł nad fenomenem konceptualizmu i jego dalekosiężnym wpływem na charakter szeregu współczesnych praktyk artystycznych. Wiele z nich sięga swymi korzeniami do dokonań awangardy XX wieku. Celem wystawy jest ukazanie współczesnej działalności artystycznej jako swoistego, pełnego wzajemnych odniesień, ‘mentalnego survivalu’, który prowadzony jest w sieci związków, uwarunkowań i kontekstów.

Pierwszą część projektu zrealizowano w lipcu w galerii Spiż 7. Nosiła ona tytuł: ‘Nieskończoność – w czynie społecznym’. Część druga – ‘Metasztuka, Metahistoria, Metasurvival’ – realizowana jest zarówno w galerii Spiż 7 jak i na dwóch poziomach dawnego domu towarowego z czasów PRL-u, co wprowadza nowy kontekst dla odczytania znaczeń projektu. Punktem odniesienia dla wybranych na wystawę prac stają się przekształcenia, procesy i rozmaite – ogólne lub lokalne – ‘naznaczenia’ historyczne. Ilustrujący wystawę diagram* jest elementem służącym wypracowaniu pewnego modelu interpretacyjnego czemu towarzyszy świadomość, że wystawa mogłaby być wzbogacona o szereg bardzo ważnych prac. Jednak nieco ‘survivalowy’ charakter wystawy i zdarzenia określił w istotnym stopniu także wybór prac artystów. Istotne jest wskazanie na ich związki, wzajemne relacje i zapładniający potencjał wyzwalany “w obliczu przemian”.

Producenci kontekstów w obliczu przemian. Metasztuka, Metahistoria, Metasurvival

Producenci kontekstów w obliczu przemian. Metasztuka, Metahistoria, Metasurvival

*Usytułowanie nazwisk autorów i ich prac na diagramie należy traktować jedynie jako sugestie ich odczytania w całym spektrum bogactwa ich znaczeń.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: