digital_ia 13

digital_ia są jednym  z czołowych festiwali prezentujących najnowszą sztukę mediów w Polsce. Stanowią również doroczny festiwal sztuki, technologii i społeczności elektronicznej. Odbyły się w Szczecinie 4 razy i gościły kilka tysięcy widzów. Celem wydarzenia jest  zwrócenie uwagi mieszkańców Polski i Europy na Szczecin jako miasta otwartego na nowoczesne rozwiązania       i współczesne trendy w technologii i sztuce.digital_ia to czas sztuki wychodzące poza tradycyjne ramy.

BIOS i ZOE to praca ukazująca  współdziałanie rośliny i komputera. Gardenia ogrodowa przestaje być zwykłą ozdobą okiennych parapetów. Zmienia się w istotę odczuwającą i emitującą specyficzne, tajemnicze dźwięki. Rośliny są utożsamianie z życiem pozbawionym głosu. Instalacja ukazuje to w jaki sposób flora funkcjonuje w elektromagnetycznym środowisku, jak afektywnie generuje i odbiera różnego rodzaju komunikaty.

DENDROFILIA Pomysł pracy opiera się na transformacji analogowych sygnałów elektrycznych I galwanicznej reakcji na sygnały, które będą kontrolować moc I częstotliwość wibratora. Ten rodzaj uczuciowego związku ludzi z roślinami może być rozszerzoną wersją komunikacji transgatunkowej, która może odbywać się jedynie na poziomie relacji nieświadomych I afektywnych reakcji. Kwiat może dotknąć układu nerwowego człowieka przez impulsy wytwarzane samoistnie, lecz transformowane I kontrolowane przez komputer, który może je dostosować do aktualnego poziomu emocji ludzkich. Kwiaty mogą poznać nasze prawdziwe intencje I emocje bezpośrednio, co ukazywały badania Cleave Backstera. Jednak rośliny nie są w stanie przemówić do nas więcto budowanie więzi erotycznej stanowi podstawowy język znany ludzkości na którym ludzie I rośliny będą w stanie budować kolejne poziomy kodu.

VIRUS VIDEO to projekcja interaktywnej przestrzeni 3D. Sewencja DNA wirusa grypy steruje pojawianiem się mikroorganizmów w przestrzeni trójwymiarowej, a wyzwalanie kolejnych sekwencji odbywa się pod wpływem dźwięku. Programowanie: Paweł Janicki.

 

 

Bio art to jeden z najnowszych trendów w sztuce współczesnej wyrastający z zainteresowania artystów naukami przyrodniczymi – biologią, biotechnologią oraz szerzej związkami sztuki z nauką. Pionierzy sztuki biologicznej – Eduardo Kac, Stelarc, SymbioticA – na nowo pragną zdefiniować czym obecnie jest działalność artystów pracujących z żywymi lub „pół-żywymi” materiami. Konsekwencje tych eksperymentów budzą rozmaite wątpliwości i obawy, ale to właśnie artyści mogą i powinni uczestniczyć w debatach dotyczących konsekwencji tworzenia sztucznego życia, genetyki, kultur tkankowych, DNA czy też organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO).

Prezentacja tego rodzaju działań artystów jest niezmiernie trudna. Często prace takie są znane tylko w postaci dokumentacji – „sławny” królik Alba zmodyfikowany genetycznie przez Eduardo Kaca nigdy nie został pokazany publicznie. W ramach digital_iów zaprezentowane zostaną prace wykorzystujące żywe organizmy: instalacja Matthijsa Munninka

Microscopic Opera oraz projekt BIOS I ZOE Michała Brzezińskiego, który ukazuje  współdziałanie rośliny i komputera. Gardenia ogrodowa przestaje być zwykłą ozdobą okiennych parapetów. Zmienia się w istotę odczuwającą i emitującą specyficzne dźwięki. Prezentowana będzie także Virus Video czyli wizualizacja efektu przekształcenia fragmentu DNA wirusa grypy do postaci kodu 0-1, a następnie przetransformowania rezultatu tego działania w ciąg liczb od 0 do 1000, co posłużyło dalej do wygenerowania dźwięku. Jest to jest metafora napastliwości z jaką jesteśmy bombardowani codziennie treściami generowanymi przez media. Chaos, który przez to zostaje wprowadzony do naszego życia, jest niemniej destrukcyjny dla naszych organizmów niż wirus grypy.

Tym prezentacjom towarzyszyć będzie panel dyskusyjny, podczas którego znawcy sztuki biologicznej i postbiologicznej, podejmą temat: Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumianizmu i transhumanizmu.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną autorskie spojrzenia na sztukę, czerpiącą swe inspiracje z obszaru (post)biologicznych impulsów naukowych i technologicznych, wykorzystywanych przez artystów. Bio art, sztuka transgeniczna, sztuka genetyczna, czyli wszystkie te eksperymenty, które korzystają z biologii i biotechnologii, będą stanowić szerokie pole odniesień dla prezentowanych wystąpień. Ale nie tylko ten zespół zagadnień pojawi się w dyskusji, bowiem  wymienione wcześniej obszary sztuki i badań naukowych (wzajemnie się przenikających) zostaną skonfrontowane z działaniami i eksperymentami z obszaru sztuki technonaukowej. Te koncepty i rozpoznania teoretyczne wpisane zostaną w szeroką perspektywę współczesnego posthumanizmu i transhumanizmu. To wiodące dziś zagadnienia nie tylko działań artystów, ale też refleksji teoretyków sztuki oraz kultury badających przemiany współczesnego świata, determinowane przez rozwój nowych technologii medialnych, poszukiwań naukowych, artystycznych oraz humanistycznych. W centrum swoich zainteresowań stawiają one kwestie pytań o to, kim dziś, jako ludzie, jesteśmy w kontaktach ze światem technologii informatycznych oraz biotechnologii.Moderator, dr hab. Piotr Zawojski (Uniwersytet Śląski, Katowice)Uczestnicy: dr hab. Monika Bakke (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), dr Anna Nacher (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Sidey Myoo (Academia Electronica), dr Maciej Ożóg (Uniwersytet Łódzki).

 

Lunminescencja wokól nas czyli projekt Zostań małym bioARTowcem to interaktywna praca wykorzystująca iluminujące bakterie, za pomocą których każdy będzie miał możliwość stworzenia fosforyzującego rysunku. Praca została przygotowana przez Studenckie Koło Naukowe Bio-Mik  Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegóły dostępne na stronie kampanii www.tworzesie.pl

 

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: