20 kwietnia 2010 roku o godz. 19.00 Łódzki Dom Kultury otworzy GALERIĘ NT / Imaginarium

KOMUNIKAT PRASOWY ŁDK

20 kwietnia 2010 roku o godz. 19.00 Łódzki Dom Kultury otworzy GALERIĘ NT / Imaginarium. Zarówno program wystawienniczy jak i sposób funkcjonowania nowej galerii jest w polskim kontekście nowatorski. GALERIA NT / Imaginarium będzie miejscem prezentacji sztuki nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem sztuki wideo, ale również, co jest właśnie ową nową jakością, będzie laboratorium, w którym artyści wspólnie z naukowcami będą kreować nowoczesne oblicze sztuki. Fakt ten czyni GALERIĘ NT / Imaginarium pierwszą tak profilowaną placówką w Polsce.

Współpraca między twórcami a naukowcami będzie możliwa dzięki porozumieniu Łódzkiego Domu Kultury i Politechniki Łódzkiej, która umożliwi artystom dostęp do najnowocześniejszych technologii, a także udzieli pomocy we wdrażaniu najnowszych zdobyczy nauki do działań twórczych. Oczywiście rezultaty tej kooperacji będą systematycznie  prezentowane publiczności. Galeria została w tym celu wszechstronnie wyposażona dla prezentowania sztuki z pogranicza wideo, Internetu i nowych mediów. GALERIA NT / Imaginarium stawia przed sobą misję budowania świadomości zjawiska zwanego kulturą techniki, czyli nowych technologii i przybliżania go szerokiemu gronu odbiorców.

Sztuka nowych mediów jest zjawiskiem, które pojawiło się w sztuce pod wpływem rozmaitych nieartystycznych, zjawisk rozszerzających kulturę wizualną, takich jak: zabawki optyczne (kalejdoskop), narzędzia poznawcze (luneta, mikroskop), fotografia i kino. Artyści w tym samym czasie poszukiwali nowych środków wyrazu, nowych mediów i chcieli przeciwstawić się rynkowi sztuki, oraz tradycji. Tak więc od momentu pojawienia się kina w sposób naturalny rozwijał się równolegle wciąż mało znany nurt artystyczny. Dzięki nowej technologii i artystom związanym z dadaizmem oraz surrealizmem takim jak: Luis Bunuel, Salvador Dali, Marcel Duchamp, Man Ray, czy Franciszka i Stefan Themersonowie, którzy wchodzili na obszar filmu już po doświadczeniu  fotografii ? pierwszej technologii wprowadzającej sztukę wizualną na obszar technologii. Fotografia stała się nowym medium szybko zdobywającym zwolenników i zmieniającym sposób myślenia o sztuce. Przede wszystkim przyśpieszyła ona proces twórczy.

Od 1972 do około 1975 roku możemy mówić o początkach sztuki wideo, w których znaczącą rolę odegrało łódzkie środowisko awangardowe.  W tym czasie technologia wideo była zbyt droga w Polsce, dlatego też Warsztat Formy Filmowej w ?Akcji Warsztat? odbywającej się w 1973 roku w łódzkim Muzeum Sztuki użył po raz pierwszy transmisji telewizyjnej w przestrzeni galerii. W tych latach w innych miejscach na świecie tworzyli: Nam June Paik, William Wegman, Vito Acconci, Peter Campus, Peter Weibel. Polscy twórcy utożsamiani ze sztuką wideo tacy jak Józef Robakowski, czy Wojciech Bruszewski przez jeszcze prawie dziesięć lat używali taśmy filmowej równolegle tworząc instalacje wykorzystujące transmisję telewizyjną. Od tego momentu Łódź stała się polską stolicą nowych technologii, której rola w artystycznym świecie była porównywalna z Nowym Jorkiem. Jest to dziedzictwo, którego spadkobiercą będzie również Galeria NT / Imaginarium.

Film, video, sztuka cyfrowa, interaktywna i sieciowa są częścią szerszego procesu  poszukiwania nowych mediów. Słowo medium w sensie mediów artystycznych nie oznacza tylko środka komunikacji takiego jak pismo, radio, telewizja, Internet. Medium artystyczne to wszystko co może być użyte przez artystów do tworzenia tego co artysta i stojące za nim instytucje kultury oraz publiczność nazywają sztuką. Tak więc jest to nie tylko pigment, kamień, dłuto, ale i ciało artysty. Od malarstwa figuratywnego, poprzez malarstwo abstrakcyjne, sztukę performance ? to wszystko stanowi, więc sztukę mediów, które kiedyś były nowe. Dla tego dziś często pojawia się określenie ?sztuka nowych technologii? w miejsce określenia utartego już w języku jakim jest sztuka nowych mediów.

Obecnie z perspektywy wieloletnich doświadczeń widoczne jest, że sztuka nowych technologii stała się już częścią pejzażu artystycznego, wciąż egzotyczną, ale na dobrze zadomowioną w muzeach sztuki oraz przestrzeni myśli artystycznej. Jednakże takie inicjatywy jak galeria nowych technologii  dają pretekst do budowania pomostu między artystami i naukowcami. Galerią NT / Imaginarium niweluje w jakimś stopniu dotychczasowy problem artystów z brakiem dostępu do najnowszych technologii, do wiedzy i narzędzi umożliwiających im tworzenie dzieł, które mogłyby okazać się na miarę nie tylko naszych czasów, ale i na miarę przyszłości. Inicjatywa, która za pomocą instytucji kultury i zaplecza intelektualnego wyższej uczelni technicznej, otwiera drzwi dla twórców i daje im szanse, jakie mają najciekawsi artyści współcześni. Prace powstałe w wyniku tej współpracy będą czymś więcej niż formą estetyzacji technologii, jej hipotez i teorii, ale również budowaniem nowej filozofii człowieka, a także przekazem edukacyjnym.

Galerią NT / Imaginarium skoncentrowana będzie na prezentacji sztuki nowych mediów ze szczególnym uwzględnieniem mediów elektronicznych: filmu eksperymentalnego, wideo, sztuki tworzonej w nowych materiach artystycznych takich jak Internet, sieci komputerowe, urządzenia mobilne, czy biotechnologie i nanotechnologie. Prace artystów pokazywanych w galerii często będą odwoływać się do definicji artysty jako hakera, który odzyskuje przestrzeń medialną jako przestrzeń publiczną, a więc traktuje ją jak terytorium wolnej artystycznej ekspresji, czy prowokacji. Sztuka tak rozumiana konfrontowana będzie z pojęciem sztuk wizualnych, poza które często sztuka mediów wykracza sięgając po konceptualne rozwiązania, które zyskują kształt realny dzięki technologii, jednak są całkowicie poza kodem wizualnym, poza pojęciem obrazu.

Kuratorem Galerią NT / Imaginarium jest Michał Brzeziński, artysta i teoretyk sztuki wideo.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: