02.09.2012, HACKDAYS: Michał Brzeziński NANODISCO /extended/ + prelekcja “Sztuka jako pole komunikacji transgatunkowej”

NANODISCO /extended/

Performance audiowizualny będzie próbą sprowokowania komunikacji miedzy kwiatem a mikroorganizmami obserwowanymi przez mikroskop. Komunikacja odbywa się na poziomie software na którym komputer przetwarza impulsy elektryczne i ruch w muzykę i obraz.

sztuka jako pole komunikacji transgatunkowej

Wystąpienie będzie dotyczyło sztuki jaki pola komunikacji transgatunkowej. Rozszerzające się granice życia rodzą sporo pytań i problemów etycznych związanych z rozwojem technologii informatycznych i biologicznych. Mity dotyczące człowieka jako jedynego bytu tworzącego kulturę oraz inne mity oddzielające człowieka od przyrody kompromitują się na naszych oczach. Zwierzę ludzkie przynależy do gatunku, który określa kształt geologiczny ziemi i modyfikacje go z siłą, która kazała geologii wprowadzić nowy okres w dziejach ziemi jakim jest antropocen. Jednocześnie tworzymy i nadajemy prawo życia innym gatunkom. To wszystko sprawia ze dla informatyki kluczowym zagadnieniem staje się włączenie innych form życia w obieg informacji by mogły komunikować własne potrzeby i współtworzyć nową formę demokracji opartej na bioróżnorodności zamiast biowładzy.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: