Artifacts - Michal Brzezinski (microspace digital self-portrait)

Artifacts @ LIVING DEAD exhibition // EL Gallery

Grafiki przedstawiają swego rodzaju autoportrety mikroorganizmów – jest to efekt działania interaktywnej instalacji w której mikroorganizmy za pomocą swoich ruchów, nieświadomie sterują efektami obrazu obserwującego je mikroskopu, oraz decydują kiedy mikroskop ma wykonać im zdjęcie. Wszelkie defekty obrazu są pochodną technologii i analizy ruchów mikroorganizmów. Takie nieświadome działania wywierające wpływ na otoczenie nazywane są afektami. Mikroorganizmy występują więc w roli afektywnych fotografów i jednocześnie obiektów fotografowanych tworzą przy tym niespotykaną jazzową muzykę. Ekspresja tych niemych form życia przekładana na język sztuki jest nową koncepcją dla sztuki awangardowej w której afekty, nieświadome działania żywych organizmów są interpretowane i wizualizowane przez komputer. Sztuka taka pokazuje że artysta dziś stoi za kulisami dzieła sztuki, nie epatuje własną osobowością i problemami, nie zajmuje centralnej pozycji. Jest twórcą struktury która odzwierciedla mechanizmy społecznego nadzoru i zachowuje się podobnie jak architekt oddający przestrzeń Innym. Idea demokracji i zrównania wszystkich osób względem prawa ma tu także swój nieco ironiczny wyraz w zrównaniu wszelkich form życia. Seria tych grafik stanowi więc rodzaj porozumiewawczego mrugnięcia okiem w stronę widza, który zostaje postawiony przed dylematami bioetycznymi w bardzo lekki i niezobowiązujący sposób.

full description:

http://www.michalbrzezinski.org/bioart/michal-brzezinski/artist/artistic-events/galeria-el

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>