ANTYCYPACJE & BIODIVERSITYU, bioluminiscent milk workshops with Lactobaccillus GFP

Wernisaż wystawy Michała Brzezińskiego „Antycypacje”

plakat ANTYCYPACJE

Wernisaż wystawy Michała Brzezińskiego „Antycypacje”

Na wystawie przedstawione zostaną prace z lat 2001–2011, będące zapisem procesu badawczego artysty – ewolucji zainteresowań formalnych (od wideo poprzez Fake Art do interaktywnych obiektów i instalacji, czy mediów bio-digitalnych) i kontynuacji rozwoju linii tematycznej w jego pracach. Od 2000 r. poruszał w swoich pracach problematykę wyłaniania się materii ożywionej z nieożywionej, genezy życia i świadomości jako form aktywności elektromagnetycznej struktur białkowych. Rozważał relacje percepcji, tożsamości i krajobrazu: mediów, innych form życia, minerałów, pola elektromagnetycznego ziemi i samego ciała podmiotu obserwującego. Jego wielowymiarowa twórczość wideo wchodziła w „romanse” z tematami społecznymi i politycznymi, ale przede wszystkim stanowiła złożoną refleksję i rodzaj medytacji, w której luźno powiązane elementy tworzyły nowe relacje i znaczenia, stale generowane przez umysł widza. Prowadziło to także do gry z umysłem odbiorcy, z pamięcią i funkcjonowaniem mózgu. Prace wchodziły w rytm pracy mózgu i za pomocą częstotliwości próbowały ją zmieniać, poszukując somatycznych doświadczeń estetycznych.
Kurator: Ewa Kokot

wpid-20131022_161810.jpg

Wystawa czynna od 23 października do 15 grudnia 2013 r. Podczas wernisażu odbędzie się wykład artysty pt. „EFEKT – DEFEKT – AFEKT, ewolucja paradygmatów w estetyce XX i XXI wieku”, wprowadzający do tematyki jego działań twórczych.

Michał Brzeziński – artysta łączący w swoich działaniach biologiczną materię z systemami informatycznymi. Futurolog-kulturoznawca. W swoich pracach wykorzystuje interfejsy medyczne, takie jak USG, GSR, czy EEG do analizowania afektów w celu poszukiwania międzygatunkowego języka. Korzenie jego działań artystycznych tkwią w subkulturach muzycznych oraz w sztuce wideo, którą animował na pułapie dyskursu teoretycznego w latach 2000– 2010. Odwołując się do konceptualizmu i medialności sztuki, która staje się englobe sztuką wideo, sformułował opisującą ten proces strategię Fake Art, wynikającą z teorii sztuki jako komunikatu.

wpid-20131022_161841.jpg

„W swoich pracach wykraczam poza tradycyjnie ustalone ramy posthumanizmu i transhumanizmu, poszukując odpowiedzi na podstawowe pytania filozoficzne, które zmieniły się wraz z rozwojem technologii. Dzisiejszy gatunek ludzki nie może definiować się jak gdyby technologia nie stała się jego częścią, oraz tak, jakby biotechnologie nie miały zmienić jego podstawowych predyspozycji. Jesteśmy pierwszym gatunkiem, który sam decyduje o własnej ewolucji i pierwszym, który z materii potrafił stworzyć życie (nie tylko mechaniczne, ale i biologiczne). Człowiek stworzył sztuczną żywą komórkę, stworzył maszyny, nie tylko wspomagające myślenie człowieka, ale i myślące samodzielnie. Poszukuję takich definicji życia chronionego BIOS, które będą ujmowały rozmaite hybrydyczne formy mechaniczno-biologiczne. Tworzę artystyczny język afektywnej komunikacji, między różnymi aktualnie popularnymi formami życia, które do tej pory nie posiadały skonwencjonalizowanych intersubiektywnych kanałów komunikacji”.

Michał Brzeziński

About these ads

7 thoughts on “Wernisaż wystawy Michała Brzezińskiego „Antycypacje””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s