Bioart: Biosemiotic Art and Affective Interaction Michal Brzezinski's main fascination is the way how the world stays in persistent communication process on each of levels of the so-called life. His art is discussing with life definition trying to expand it out of carbon based organisms and his art is kind of visualisation of this idea with the biosemiotics and informatics as background. Affect takes the main place in his direct-theory art process. You can find here embodied cognition and affective interactions, as well as direct cinema, material film and structural video.

Multiplication - 2014-09-25 15.03.42 - bioart 0

Multiplication @ Bydgoszcz

Multiplikacja oznacza mnożenie, rozmnażanie, przemnażanie i najlepiej oddaje charakter współczesnej cybernetycznej kultury. Ekspozycja ma na celu zaprezentowanie różnorodności i wielkowymiarowości współczesnych...

live show play music with plants performance 0

WRO 2013 Pioneering Values

 AFFECTIVE CINEMA@ WRO 2013 Pioneering Values Zapraszam na swój performance AFFECTIVE CINEMA na WRO 2013 10 V 2013 g. 17.00 Instytut Grotowskiego,...

digitalia logo michal brzezinski bio art bioart 0

digital_ia 13

digital_ia są jednym  z czołowych festiwali prezentujących najnowszą sztukę mediów w Polsce. Stanowią również doroczny festiwal sztuki, technologii i społeczności...