Surveillance

Surveillance

Hostia nie jest znakiem obecności Jezusa Chrystusa ale zmienia się w jego ciało. Moje badania twórcze bazują na idei biosemiotycznej i próbach dekodowania sygnałów …

Affektenlehre

Affektenlehre

Theory of affect in recent interactive artwork have broad and very serious roots in the history of music perception. The brainwaves and …